TEKNODUR 0290-19

Anti-graffiti lakk

  • Anti-graffiti
  • 2-komponent
  • Løsemiddelbasert
  • Klarlakk

TEKNODUR 0290-19 er en to-komponent, blank polyuretan topcoat. Herderen er et alifatisk isocyanat harpiks.

Brukes som topcoat i polyuretan-overflatesystemer på stål og metall. Spesielt egnet til maling av kjøretøy og annet transportutstyr.

Lakken danner en høyglansfilm med meget god motstand mot UV-stråling og mekanisk slitasje. Graffiti og smuss er lett å vaske av fra den glatte overflaten.

Tørrstoff ca. 45 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 480 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 520 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Høyglans
Tørketid - støvtørr etter 1 time
Tørketid – håndteringstørr etter 6 timer
Tynner Standardfortynnere: TEKNOSOLV 9526 og TEKNOSOLV 6220.
Rengjøring TEKNOCLEAN 6496