TEKNODUR 0290-19

Antigraffitilakk

  • Anti-graffiti
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Läbipaistev

TEKNODUR 0290-19 on kahekomponentne polüuretaanpinnalakk. Kõvendiks on alifaatne isotsüanaatvaik.

Kasutatakse pinnalakina TEKNODUR-polüuretaansüsteemides terasel ja metallil. Eriti sobilik liiklus- ja transpordivahendite katmiseks.

Lakk moodustab kõrgläikega UV-kindla ja mehaanilist koormust taluva kihi. Lakitud pinnalt on lihtne maha pesta mustust ja graffitit.

Kuivainesisaldus ca 45 mahu%
Tahke aine kogumass ca 480 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 520 g/l
Segu kasutusaeg 6 h (+23 °C)
Segamissuhe 4:1 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Läige Täisläikiv
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Kuivamisaeg - puutekuiv 6 h
Lahusti Standardlahustid: TEKNOSOLV 9526 ja TEKNOSOLV 6220.
Töövahendite puhastamine TEKNOCLEAN 6496