TEKNODUR 0290-19

  • 2-komponentna
  • Brezbarvni premaz
Suha snov cca. 45 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 480 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 520 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Sijaj Polni sijaj