TEKNODUR 0150 TX

Volymtorrhalt ca. 55 %
Vikttorhalt ca. 880 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 4:1 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknomix