TEKNODUR 0150 TX

Suha snov cca. 55 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 880 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 4:1 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Sijaj Polmat
Sistem mešanja Teknomix