TEKNODUR 0150 TX

Tørrstoff ca. 55 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 880 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 440 g/l
Pot life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Herder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknomix