TEKNODUR 0150 TX

Tørstof ca. 55 % volumen
Total tørstofmasse ca. 880 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 440 g/l
Pot-life 6 h (+23 °C)
Blandingsforhold 4:1 by volume (comp. A : comp. B)
Hærder Komp. B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Glans Halvmat
Tonesystem Teknomix