TEKNODUR 0150 TX

Karty Charakterystyki

Zawartość substancji stałych abt. 55 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 880 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 440 g/l
Czas przydatności do stosowania 6 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 4:1 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: TEKNODUR HARDENER 0100/0200
Połysk Półmat
System kolorowania Teknomix