SILORA LG

Lätt lagningsspackel

  • Vattenburen

Bruksfärdigt, vattenburet lätt allroundspackel med mycket god fyllförmåga. Färgproduktgrupp 82 enligt MaalausRYL 2012 (FI).

Används för grova lagningar och bredspackling på vägg- och takytor i torra utrymmen inomhus. Underlaget kan vara av gips, fiberskiva, betong, lättbetong, puts e.d.

SILORA LG har god fyllförmåga.

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Andra produktspecifika dokument

Förbehandling av yta

Nya ytor rengörs från damm och smuts. Tidigare målade ytor tvättas med RENSA SUPER målartvätt. Blanka eller hårda ytor slipas matta och slipdammet avlägsnas. Spröda underlag och obehandlade träytor bör grundas före spacklingen.

Applicering

Spacklet breds ut med spackelspade. Antalet appliceringar är beroende av ytans ojämnhet. Det rekommenderas att ögonskydd och ansiktsmask används då spacklet slipas. Ytor spacklade med SILORA LG - GROV bör före fortsatt behandling överspacklas med ett finkornigare spackel för att åstadkomma bättre vidhäftning och en slätare yta.

Appliceringsförhållanden

Ytan som behandlas ska vara torr. Luftens, spacklets och underlagets temperatur bör vara över +5°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %.

Lagring

Lagras svalt men frostfritt. Lagringsbeständigheten är 1 år i obruten förpackning.
Volymtorrhalt ca. 56 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) Produkten ingår inte i EG:s VOC-direktiv.
Skikttjocklek 1 - 30 mm
Densitet ca. 0,8 g/ml
Partikelstorlek 0,3
Rengöringsförtunning Vatten
Emballage 10 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering,CE-märkning