SILORA LG

  • Vanntynnet

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 56 % by volume
Lagtykkelse 1 - 30 mm
Densitet abt. 0,8 g/ml
Partikkel størrelse 0,3
Godkjennelser og sertifikater CE-merking,M1 klassifisering