SILORA LG

  • Vandbaseret

SILORA LG er en færdigblandet allround letvægtsspartel med god fyldningsevne.

Egnet til pletspartling, samlinger og bredspartling. Egnet til de fleste underlag ved nybyggeri og renovering som ru vægge og lofter i tørre områder indendørs.

Teknisk datablad

Sikkerhedsdatablad

Opbevaring

Opbevares køligt og frostfrit. Lagerstabiliteten er 1 år i uåbnet emballage.
Tørstof ca. 56 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) Produktet er ikke omfattet af EU's VOC-direktiv.
Lagtykkelse 1 - 30 mm
Massefylde ca. 0,8 g/ml
Partikelstørrelse 0,3
Rengøring Vand
Emballage 10 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater ,CE-mærkning