SILORA LG

Kergtäitepahtel

  • Vesialuseline

Kasutusvalmis vesialuseline hea täitevõimega kergpahtel.

Kasutatakse kuivades siseruumides karedate seina- ja laepindade koht- ja lauspahtelduseks. Aluspindadeks sobivad kips- ja kiudplaadid, betoon, kergbetoon, krohv jne.

SILORA LG on heade täiteomadustega.

Pinna eeltöötlus

Uued pinnad puhastatakse mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud pinnad RENSA SUPER maalripesuainega. Matista kõvad ja läikivad pinnad liivapaberiga ning eemalda seejärel lihvimistolm. Poorsed pinnad ja töötlemata puit tuleb enne pahteldamist kruntida.

Pealekandmine

Kana pinnale pahtlilabidaga. Kihtide arv sõltub pinna karedusest. Lihvimisel soovitatakse kasutada silmakaitset ja näomaski. SILORA LG-ga tasandatud pind soovitatakse enne järeltöötlemist parema nakke ja siledama pinna saamiseks katta peeneteralise pahtliga.

Pealekandmistingimused

Pind peab olema kuiv. Õhu, pinna ja pahtli temperatuur peab pahteldamise ja kuivamise ajal olema üle +5°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%.

Ladustamine

Ladustada jahedas. Ei tohi jäätuda. Säilivusaeg avamata pakendis 1 aasta.
Kuivainesisaldus ca 56 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) Tootele ei laiene EL LOÜ-direktiiv.
Kihipaksus 1 - 30 mm
Tihedus ca 0,8 g/ml
Terasuurus 0,3
Töövahendite puhastamine Vesi
Pakendid 10 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid CE-märgis,M1 klassifikatsioon