SILORA LG

Lekka szpachlówka

  • Produkt wodorozcieńczalny

Gotowa do użytku, wodorozcieńczalna szpachlówka o doskonałych właściwościach wypełniających.

Prace naprawcze i szpachlowanie całych powierzchni szorstkich ścian i sufitów w suchych pomieszczeniach wewnętrznych. Podłożem może gips, płyta pilśniowa, beton, lekki beton, tynk, itp.

Dobre właściwości wypełniające.

Karty Techniczne

Karty Charakterystyki

Inne dokumenty produktowe

Przygotowanie powierzchni

Oczyścić nowe podłoża z brudu i kurzu. Uprzednio malowane podłoża umyć środkiem czyszczącym do farb RENSA SUPER. Zmatowić twarde lub błyszczące powierzchnie i usunąć kurz. Kruche podłoża i niezabezpieczone drewno należy zagruntować przed nałożeniem szpachlówki.

Nakładanie

Nakładać packą. Ilość nałożonych warstw zależy od szorstkości podłoża. Stosować maskę ochronną na oczy i twarz podczas szlifowania. Powierzchnie wypełnione za pomocą SILORA LG muszą być przed dalszą obróbką całkowicie zaszpachlowane drobnoziarnistą szpachlówką aby zapewnić lepszą przyczepność i gładszą powierzchnię.

Warunki podczas nakładania

Powierzchnia musi być sucha. Temperatura otaczającego powietrza, malowanej powierzchni i szpachlówki powinna być wyższa niż +5°C. Wilgotność względna powietrza podczas nakładania i schnięcia powinna wynosić poniżej 80%.

Przechowywanie

Przechowywać w chłodnym miejscu. Nie może zamarzać. Przechowywać do 12 miesięcy w zamkniętych opakowaniach.
Zawartość substancji stałych abt. 56 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) Nie dotyczy wg dyrektywy o LZO (VOC).
Grubość warstwy 1 - 30 mm
Gęstość abt. 0,8 g/ml
Rozmiar cząstek 0,3
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Opakowania 10 L
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyk.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1,Oznakowanie CE