PANEELIKATTOMAALI

Färg för paneltak

  • Vattenburen

PANEELIKATTOMAALI är en vit, vattenburen akrylatdispersionsfärg för innertak. Färgen är mycket täckande och den förhindrar genomslag av kvistställen och övriga mörknade partier. Färgproduktgrupp 319 MaalausRYL 2012 (FI). Glans: grupp 5 (FI), matt.

Målning av takpaneler i torra och fuktiga utrymmen inomhus. För grund- och täckmålning av obehandlade och tidigare lackade eller målade träytor.

Förbehandling av yta

Nya träytor rengörs från damm och smuts. Smutsiga tidigare lackade eller målade ytor tvättas med målartvätt RENSA SUPER målartvätt. Avlägsna lossnande och löst sittande gammal lack eller färg. Om träytan har tidigare oljats eller vaxats måste lämpligheten av PANEELIKATTOMAALI till ytan försäkras med teststrykning.

Applicering

Färgen omblandas väl före användningen. Applicera PANEELIKATTOMAALI med pensel. Också rulle eller högtrycksspruta kan användas för applicering, men ytan måste efterslätas med pensel särskilt vid grundmålning av omålat trä. Rekommenderat munstycke för högtryckssprutan är 0,015 - 0,019''.

Appliceringsförhållanden

Ytan som målas ska vara torr. Under appliceringen och torktiden ska luftens, ytans och färgens temperatur vara över +10°C och den relativa luftfuktigheten under 80 %. Ventilation under målningsarbetet och färgens torktid påskyndar torkningen.

Underhåll

Den slutliga filmbildningen tar 3 - 4 veckor under normala förhållanden, och efter detta uppnår ytan sin slutliga hårdhet och tålighet. Före detta måste färgytan behandlas varligt. Färgytan kan rengöras genom att torka av med neutral (pH 6 - 8) tvättlösning. På mycket smutsiga ytor kan också svagt alkalisk (pH 8 - 10) tvättlösning användas. Tvättlösning och smuts avlägsnas genom att torka av och/eller skölja ytan med rent vatten. Som arbetsredskap används städduk, mjuk svamp eller liknande. Grov borstning eller hård skrubbning måste undvikas. Tvättmedelsproducentens förtunnings- och andra bruksanvisningar ska följas vid användningen.

Lagring

Förvaras frostfritt.
Volymtorrhalt ca. 40 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) EU VOC gränsvärde (kat A/a): 30 g/l. Produktens VOC: max. 30 g/l.
Glans Matt
Brytsystem Teknomix
Densitet ca. 13 g/ml
praktisk spridning 6 - 8 m²/l
Torktid - hanterbar 1 h
Förtunning Vatten.
Rengöringsförtunning Varm vatten och RENSA BRUSH penseltvätt. Redskapen tvättas omedelbart efter användningen.
Kulörer Vit T1326 (NCS S 0500-N)
Tvättbarhet och nötningsbeständighet Färgytan har god hållbarhet mot nötning. Härdigheten mot våtnötning motsvarar klass 1 enligt EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Vit: 2,7 L, 9 L
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.
Godkännanden & Certifikat M1-klassificering