PANEELIKATTOMAALI

Panelloftsmaling

  • Vandbaseret

PANEELIKATTOMAALI er en hvid akryl-dispersionsmaling til lofter. Produktet har høj dækkeevne og forhindrer gennemslag fra knaster og andre mørke pletter. Glans: Mat.

Maling af panellofter i tørre og fugtige rum indendørs. Til grunding og slutbehandling af ubehandlede og tidligere lakerede eller malede træoverflader.

Forbehandling

Nye overflader rengøres for støv og snavs. Tidligere malede overflader rengøres med RENSA SUPER grundrens. Fjern alle løstsiddende lag af maling eller lak. Hvis træoverfladen tidligere er blevet olieret eller vokset, skal det testes, at PANEELIKATTOMAALI er egnet til overfladen. .

Påføring

Omrøres grundigt inden anvendelse. Påføres med pensel. Også rulle eller airless sprøjtning kan anvendes til påføring, men overfladen skal slutbehandles med pensel, især ved grunding af ubehandlet træ. Velegnet dysestr. ved airless sprøjtning er 0,015-0,019”.

Påføringsforhold

Overfladen, som skal males, skal være tør. Under påføring og hærdning skal luftens, produktets og overfladens temperatur være over +10 °C og den relative luftfugtighed under 80 %. God ventilation under påføring og tørring fremmer tørringsprocessen.

Vedligeholdelse

Det tager 3-4 uger inden den endelige malingsfilm er dannet under normale forhold og derefter opnås den endelige holdbarhed og hårdhed. Inden da bør den malede overflade behandles varsomt. Rengøring af overfladen kan foretages med en klud med et neutralt (pH 6-8) rengøringsmiddel. Til meget snavsede overflader kan alkalisk (pH 8-10) rengøringsmiddel anvendes. Rengøringsmiddel og snavs fjernes ved aftørring og/eller skylning med rent vand. Anvend en rengøringsklud, blød svamp eller lign. til rengøring. Undgå grov børstning eller kraftigt slid. Følg fortyndings- og andre instruktioner fra producenten af rengøringsmidlet, når du anvender rengøringsmidler.

Opbevaring

Må ikke få frost.
Tørstof ca. 40 % volumen
Flygtige organiske stoffer (VOC) EU VOC-grænseværdi (kat A/a): 30 g/l. Produktets VOC: maks. 30 g/l.
Glans Mat
Tonesystem Teknomix
Massefylde ca. 13 g/ml
Praktisk rækkeevne 6 - 8 m²/l
Tørretid - støvtør 1 time
Fortynder Vand.
Rengøring Varmt vand og RENSA BRUSH penselrens. Udstyret rengøres straks efter anvendelse.
Nuancer Hvid T1326 (NCS S 0500-N).
Vaskbarhed og slidstyrke Slidstyrken på den malede overflade er god. Våd afvaskning, klasse 1 i h.t. EN 13300 (ISO 11998).
Emballage Hvid: 2,7 l, 9 l
Sikkerhedsmærkning Se sikkerhedsdatablad.
Godkendelser og certifikater