PANEELIKATTOMAALI

Puitlaevärv

  • Vesialuseline

PANEELIKATTOMAALI on valge vesialuseline akrülaatdispersioonvärv lagedele. Värv on hästi kattev ja takistab oksakohtade läbitungimist. Matt.

Laudlagede värvimiseks kuivades ja niisketes siseruumides. Eelnevalt lakitud või värvitud ning töötlemata puitpindade kruntimiseks ja värvimiseks.

Pinna eeltöötlus

Puhasta uued puitpinnad mustusest ja tolmust. Pese eelnevalt värvitud või lakitud määrdunud pinnad RENSA SUPER-pesuainega. Eemalda lahtine ja nõrgalt kinnitunud värvi- või lakikiht. Kui tegemist on eelnevalt õlitatud või vahatatud pinnaga, tuleb PANEELIKATTOMAALI sobivust testvärvimisega kontrollida.

Pealekandmine

Enne kasutamist korralikult segada. Kanna pinnale pintsliga. Võib kasutada ka rulli või pihustit, kuid sel juhul tuleb pind viimistleda pintsliga, eriti töötlemata puidu puhul. Soovitatav düüsisuurus 0.015-0.019’’.

Pealekandmistingimused

Värvitav pind peab olema kuiv. Värvimise ja kuivamise ajal peab ümbritseva õhu, pinna ja värvi temperatuur olema üle +10°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Hea ventilatsioon värvimise ja kuivamise ajal kiirendab kuivamisprotsessi.

Hooldus

Lõplik värvikile moodustumine võtab aega 3-4 nädalat normaaltingimustes. Enne selle aja möödumist tuleb värvipinda hooldada ettevaatlikult. Värvitud pinda võib pühkida neutraalse pesuainega (pH 6-8). Väga määrdunud pindade puhul võib kasutada ka aluselist pesuvahendit (pH 8-10). Pesuaine ja mustus tuleb eemaldada puhta veega loputades või pühkides. Kasuta puhastuslappi, pehmet käsna vms. Väldi karedat harjamist või tugevat abrasiooni. Järgi pesuvahendi tootja lahjendusnorme ja teisi juhiseid.

Ladustamine

Ei tohi jäätuda.
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) EL LOÜ piirnorm (kat A/a): 30 g/l. Toote LOÜ: max 30 g/l.
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix
Tihedus ca 13 g/ml
Praktiline kulu 6 - 8 m²/l
Kuivamisaeg - tolmuvaba 1 h
Lahusti Vesi.
Töövahendite puhastamine Soe vesi ja RENSA BRUSH pintslipesuvahend. Pese töövahendid kohe pärast kasutamist.
Toonid Valge T1326 (NCS S 0500-N)
Pesu- ja kulumiskindlus Kulumiskindlus on hea. Märghõõrdeklass 1 vastavalt EN 13300 (ISO 11998).
Pakendid Valge: 2,7 L, 9 L
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.
Heakskiidud ja sertifikaadid M1 klassifikatsioon