PANEELIKATTOMAALI

  • Produkt wodorozcieńczalny

Przygotowanie powierzchni

Nakładanie

Warunki podczas nakładania

Konserwacja

Przechowywanie

Nie może zamarzać.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Połysk Mat
System kolorowania Teknomix
Gęstość abt. 13 g/ml
Zużycie praktyczne
Rozcieńczalnik Woda.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Ciepła woda i RENSA BRUSH środek myjący do pędzli.
Kolory
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.
Aprobaty i certyfikaty Klasyfikacja M1