OLITERM 25

  • Värmebeständighet
  • Topcoat
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 40 %
Vikttorhalt ca. 560 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 480 g/l