OLITERM 25

  • Lämmönkestävä
  • 1-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pintamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 40 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 560 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 480 g/l