OLITERM 25

  • Pokrivni Premaz
  • 1-komponentna

Varnostni listi

Suha snov cca. 40 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 560 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 480 g/l