OLITERM 25

  • Varmeresistent
  • Topcoat
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 1-komponent

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 40 % volumen
Total tørstofmasse ca. 560 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 480 g/l