OLITERM 25

  • Kuumakindel
  • Pinnavärv
  • Lahustipõhine
  • 1-komponentne
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Tahke aine kogumass ca 560 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 480 g/l