NORDICA EKO 3894-82

Grundning / Mellanbehandling / Toppfärg

  • Vattenburen
  • Mellanbehandling
  • Grundfärg
  • Topcoat

NORDICA EKO 3894-82 är en vattenbaserad industriell grundning/mellanbehandling och toppfärg avsett för t.ex. utomhusfasader.

Förbehandling av yta

Ytan måste vara rent och fritt från damm och föroreningar. Fukthalten i träet bör inte överstiga 18 %. Förbehandling krävs för träsubstrat som ej uppnår hållbarhetsklass 3, EN 350:2016. Teknos har ett utbud som innehåller träkonserveringsprodukter som uppfyller kraven i EN 599-1 - kontakta Teknos för ytterligare vägledning.

Appliceringsförhållanden

Rör om väl före användningen. Optimal temperatur för produkter och omgivning: +18°C - +22°C. Optimal relativ luftfuktighet: Cirka 50%. Skiktlager rått, sågat, hyvlat - appliceringsmaskin eller pensel: 2 x 100 µm våt. Skiktlager hyvlat - sprayapplicering: 200 µm våt.

Lagring

Lagringstemperatur är +5°C - +30°C. Hållbarhet i oöppnad behållare: Se bäst före datum på etiketten. Tillslut behållaren ordentligt efter användning.
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 34 g/l
Glans Halvmatt
Brytsystem Teknocolor
Teoretiskt spridningsområde 5-6 m²/l
Rengöringsförtunning Vatten.
Kulörer Bas 1 och bas 3 (vita och täckande kulörer).
Emballage Finns i en rad förpackningsstorlekar som standard.
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.