NORDICA EKO 3894-82

Chuẩn bị bề mặt

Điều kiện sơn

Cất giữ và bảo quản

Volatile organic compound (VOC) abt. 34 g/l
Gloss
Tinting system Teknocolor
Clean up
Colours
Packages
Safety markings