NORDICA EKO 3894-82

  • Vanntynnet
  • Mellombehandling
  • Grunning
  • Topcoat

Forbehandling

Treet må være rent og fritt for trestøv og forurensinger. Treets fuktinnhold bør være under 18 %. Forbehandling er nødvendig for treemner som ikke oppfyller holdbarhetsklasse 3, EN 350: 2016. Teknos har en rekke impregneringsprodukter som oppfyller kravene i EN 599-1. Vær vennlig kontakt med Teknos for videre assistanse.

Påføringsforhold

Omrøres grundig før bruk. Optimal temperatur for produktet og omgivelsene: +18 °C - +22 °C. Optimal relativ luftfuktighet: ca. 50 %.

Oppbevaring

Egnet lagringstemperatur er +5 °C - +30 °C. Oppbevaringstid i uåpnede beholdere: Se ”Best before” (Best før:) på merkingen. Oppbevar spannene tett lukket etter bruk.
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 34 g/l
Glans Halvmatt
Tonesystem Teknocolor
Rengjøring Vann.
Farger Base 1 og base 3 (hvite og dekkende farger).
Emballasje Tilgjengelig i flere standard emballasjer.
Sikkerhetsmerking Se sikkerhetsdatablad.