NORDICA EKO 3894-82

Podkład / Warstwa pośrednia / Warstwa nawierzchniowa

  • Produkt wodorozcieńczalny
  • Międzywarstwa
  • Grunt
  • Warstwa nawierzchniowa

NORDICA EKO 3894-82 jest wodorozcieńczalnym, przemysłowym podkładem/warstwą pośrednią i warstwą nawierzchniową do desek elewacyjnych.

Przygotowanie powierzchni

Drewno musi być czyste i wolne od pyłu oraz zanieczyszczeń. Wilgotność drewna nie może przekraczać 18%. Wstępna obróbka jest wymagana dla podłoży drewnianych niespełniających klasy trwałości 3, EN 350:2016. Teknos oferuje szereg produktów konserwujących spełniających wymagania normy EN 599-1. Prosimy o kontakt z Teknos, celem uzyskania dalszych wskazówek.

Warunki podczas nakładania

Przed użyciem dokładnie wymieszać. Temperatura optymalna dla produktów oraz otoczenia: +18 °C - + 22 °C. Optymalna wilgotność względna powietrza: około 50%. Grubość powłoki surowe, piłowane, strugane - nanosić maszynowo lub pędzlem: 2 x 100 µm na mokro. Grubość powłoki strugane - nanosić poprzez rozpylanie: 200 µm na mokro.

Przechowywanie

Temperatura przechowywania wynosi od +5 °C do +30 °C. Okres przechowywania w zamkniętym opakowaniu:sprawdź „Termin przydatności do użycia” na etykiecie. Po użyciu pojemniki trzymać szczelnie zamknięte.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 34 g/l
Połysk Półmat
System kolorowania Teknocolor
Wydajność teoretyczna 5-6 m²/l
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu Woda.
Kolory Baza 1 i baza 3 (biały i kolory kryjące).
Opakowania Produkt dostępny w zakresie standardowych wielkości opakowań.
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki.