INERTA 266

  • Kemikaliebeständighet
  • Ledande (ESD)
  • Korrosionsskyddande
  • Vattentät
  • 2-komponent
  • Beläggning

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 85 %
Vikttorhalt ca. 1350 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 210 g/l
Pot life 1 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 10:3 av volym (comp. A : comp. B)
Glans Blank