INERTA 266

  • Kemikaalikindel
  • Elektrit juhtiv (ESD)
  • Korrosioonikindel
  • Uputuskindel
  • Veekindel
  • 2-komponentne
  • Pinnakate

Pinna eeltöötlus

TERASPINNAD: Lisainfot pindade eeltöötluse kohta saab standarditest EN ISO 12944-4 ja ISO 8501-2

Pealekandmine

Võtke korraga segatava koguse hindamisel arvesse segu säilivusaega. Enne pealekandmist sega baas ja kõvendi kokku õiges vahekorras. Sega korralikult kuni põhjani läbi. Vale segamine või seguvahekord toob kaasa ebaõige kõvastumise ja halvendab kattekihi omadusi.

Pealekandmistingimused

Värvimise ja kuivamise ajal peab õhu, värvitava pinna ja värvi temp. olema üle +10 °C, ja õhu suhteline niiskus alla 80%.

Ladustamine

Säilivusaeg on etiketil. Ladustada jahedas ja tihedalt suletud anumates.
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ)
Segu kasutusaeg 1 h (+23 °C)
Segamissuhe 10:3 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi
Läige Poolmatt
Praktiline kulu Väärtused sõltuvad pealekandmistehnikast, pinnatingimused, ülepihustusest jne.
Lahusti
Töövahendite puhastamine TEKNOSOLV 9506 or TEKNOSOLV 564.
Toonid
Ohutusteave Vt. ohutuskaarti.