INERTA 266

  • Kemiallista rasitusta kestävä
  • Sähköä johtava
  • Korroosionkestävä
  • Upotusta kestävä
  • Vedenkestävä
  • 2-komponenttinen
  • Pinnoite

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 85 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1350 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 210 g/l
Käyttöaika 1 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 10:3 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kiilto Kiiltävä