INERTA 266

  • 2-komponentna
  • Premazovanje

Varnostni listi

Suha snov cca. 85 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1350 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 210 g/l
Pot life 1 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 10:3 na volumen (comp. A : comp. B)
Sijaj Sijaj