EPINOX WOOD PRIMER 12

  • Vattentät
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
Volymtorrhalt ca. 40 %
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 540 g/l
Pot life 8 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:40 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Komp. B: UTWARDZACZ 897
Glans Blank