EPINOX WOOD PRIMER 12

Lakier epoksydowy

  • Produkt odporny na wodę
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Grunt

Dwuskładnikowy, bezbarwny, lakier epoksydowy, utwardzany poliaminoamidem.

Do gruntowania powierzchni drewnianych przed właściwym malowaniem farbami nawierzchniowymi. Może stanowić również samodzielne pokrycie lakierowe.

Powłoka bardzo dobrze przyczepna do podłoża, twarda i elastyczna.

Przygotowanie powierzchni

Ubytki w podłożu zaszpachlować przy użyciu szpachlówki BOSMAN 1. Powierzchnia czysta, sucha, pozbawiona tłuszczu, oleju, pyłu i kurzu. Zaleca się, przed czyszczeniem, zmycie powierzchni wodą z dodatkiem OLIVA CLEANER, a następnie spłukanie czystą wodą. Powierzchnie porowate -drewno zagruntowane gruntem rozcieńczonym.

Nakładanie

Natrysk bezpowietrzny, pędzel. Parametry natrysku bezpowietrznego- średnica dyszy: 0,33 - 0,43 mm, ciśnienie w dyszy: 10 - 12 MPa.

Warunki podczas nakładania

Minimalna temperatura podłoża +5°C oraz co najmniej 3°C wyższa od temperatury punktu rosy, wilgotność względna powietrza najwyżej 85%, dobra wentylacja.
Zawartość substancji stałych abt. 40 % obj.
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 540 g/l
Czas przydatności do stosowania 8 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:40 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 897
Połysk Połysk
Czas schnięcia - pyłosuchość po 1 godz.
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 5 godz.
Rozcieńczalnik Nie jest wymagane. W razie konieczności użyć TEKNOSOLV 9506.
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 9506
Opakowania Baza: 0,52 l Utwardzacz: 0,21 l
Oznakowanie bezpieczeństwa Patrz Karta Charakterystyki