EPINOX WOOD PRIMER 12

  • Veekindel
  • 2-komponentne
  • Lahustipõhine
  • Kruntimine
Kuivainesisaldus ca 40 mahu%
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 540 g/l
Segu kasutusaeg 8 h (+23 °C)
Segamissuhe 100:40 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: UTWARDZACZ 897
Läige Läikiv