EPINOX WOOD PRIMER 12

  • 2-komponentna
  • Premaz
Suha snov cca. 40 % na volumen
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 540 g/l
Pot life 8 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 100:40 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: UTWARDZACZ 897
Sijaj Sijaj