EPINOX 77

  • Korrosionsskyddande
  • 2-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Grundfärg
  • Mellanbehandling

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 73 %
Vikttorhalt ca. 1300 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 300 g/l
Pot life 3,5 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:20 av volym (comp. A : comp. B)
Härdare Comp. B: UTWARDZACZ 076/077/087/EPITAN 92
Glans Halvblank