EPINOX 77

  • Premaz

Varnostni listi

Suha snov cca. 73 % na volumen
Skupna trdna masa cca. 1300 g/l
Hlapne organske snovi (VOC) cca. 300 g/l
Pot life 3,5 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 100:20 na volumen (comp. A : comp. B)
Trdilec Comp. B: UTWARDZACZ 076/077/087/EPITAN 92
Sijaj