EPINOX 77

  • Korrosioonikindel
  • Kruntimine
  • Vahekiht
  • Lahustipõhine
  • 2-komponentne
Kuivainesisaldus ca 73 mahu%
Tahke aine kogumass ca 1300 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 300 g/l
Segu kasutusaeg 3,5 h (+23 °C)
Segamissuhe 100:20 mahuliselt (comp. A : comp. B)
Kõvendi Comp. B: UTWARDZACZ 076/077/087/EPITAN 92
Läige Poolläikiv