EPINOX 77

  • Korroosionkestävä
  • 2-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Välimaali
  • Pohjamaali
Kuiva-ainepitoisuus n. 73 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 1300 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 300 g/l
Käyttöaika 2,5 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:20 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)
Kovete Comp. B: UTWARDZACZ 076/077/087/EPITAN 92
Kiilto Puolikiiltävä