EPINOX 77

Farba epoksydowa do gruntowania

  • Produkt zabezpieczający przed korozją
  • Grunt
  • Produkt rozpuszczalnikowy
  • Produkt dwuskładnikowy
  • Międzywarstwa

Farba epoksydowa do gruntowania pigmentowana pigmentami płatkowymi, grubopowłokowa, tiksotropowa, dwuskładnikowa, utwardzana w niskich temperaturach (od -10°C).

Do gruntowania: kadłubów statków stalowych i konstrukcji stalowych eksploatowanych w atmosferze morskiej, nadmorskiej i przemysłowej, konstrukcji stalowych i żeliwnych narażonych na działanie niszczących czynników mechanicznych. Do samodzielnego zabezpieczenia: konstrukcji i elementów stalowych w budownictwie, w przypadku, gdy nie są wymagane wysokie walory dekoracyjne powłoki, stalowych zbiorników na szereg mediów chemicznych, między innymi: wodę, ścieki, produkty ropopochodne, ładowni i powierzchni wewnętrznych na statkach

Powłoka z półpołyskiem, elastyczna, twarda i odporna na działanie niszczących czynników mechanicznych. Powłoka odporna na działanie wody, roztworów soli i alkaliów, ropy naftowej, oleju opałowego, napędowego i silnikowego, benzyny oraz niektórych rozpuszczalników organicznych. Powłoka odporna na działanie czynników występujących przy ochronie katodowej konstrukcji. Pod wpływem promieniowania słonecznego powłoka może ulec kredowaniu i zmienić odcień.

Zawartość substancji stałych abt. 73 % obj.
Całkowita masa substancji stałych abt. 1300 g/l
Lotne związki organiczne (LZO) abt. 300 g/l
Czas przydatności do stosowania 3,5 h (+23 °C)
Proporcja mieszania składników 100:20 objętościowo (Komp. A : Komp. B)
Utwardzacz Składnik B: UTWARDZACZ 076/077/087/EPITAN 92
Połysk Półpołysk
Czas schnięcia - pyłosuchość po 2 h
Czas schnięcia - suchość na dotyk po 6 h
Czas schnięcia - pełne utwardzenie po 2 dniach
Rozcieńczalnik TEKNOSOLV 564
Rozcieńczalnik do mycia sprzętu TEKNOSOLV 564