EPINOX 76

Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 290 g/l
Pot life 3,5 h (+23 °C)
Blandningsförhållande 100:19 av volym (comp. A : comp. B)