EPINOX 76

Hlapne organske snovi (VOC) cca. 290 g/l
Pot life 3,5 h (+23 °C)
Razmerje mešanja 100:19 na volumen (comp. A : comp. B)