EPINOX 76

Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 290 g/l
Segu kasutusaeg 3,5 h (+23 °C)
Segamissuhe 100:19 mahuliselt (comp. A : comp. B)