EPINOX 76

Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 290 g/l
Käyttöaika 3,5 h (+23 °C)
Sekoitussuhde 100:19 tilavuusosaa (comp. A : comp. B)