EPINOX 76

Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 290 g/l
Pot life 3,5 h (+23 °C)
Blandingsforhold 100:19 by volume (comp. A : comp. B)