DAMAX PS

  • Korrosionsskyddande
  • UV beständig
  • Topcoat
  • 1-komponent
  • Lösningsmedelsburen
  • Direkt på metall

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 48 %
Vikttorhalt ca. 820 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 480 g/l
Glans Matt
Brytsystem Teknomix