DAMAX PS

  • Korrosjonsbeskyttende
  • UV-resistent
  • DTM (direct-to-metal)
  • Topcoat
  • 1-komponent
  • Løsemiddelbasert

Sikkerhetsdatablad

Tørrstoff ca. 48 % by volume
Total tørrstoffinnhold ca. 820 g/l
Flyktige organiske forbindelser (VOC) ca. 480 g/l
Glans Matt
Tonesystem Teknomix