DAMAX PS

  • Korrosioonikindel
  • UV-kindel
  • Pinnavärv
  • Otse metallile
  • Lahustipõhine
  • 1-komponentne
Kuivainesisaldus ca 48 mahu%
Tahke aine kogumass ca 820 g/l
Lenduvad orgaanilised ühendid (LOÜ) ca 480 g/l
Läige Matt
Toonimissüsteem Teknomix