DAMAX PS

  • Korrosion beskyttende
  • UV-resistent
  • Topcoat
  • Opløsningsmiddelbaseret
  • 1-komponent
  • DTM metalmaling

Sikkerhedsdatablad

Tørstof ca. 48 % volumen
Total tørstofmasse ca. 820 g/l
Flygtige organiske stoffer (VOC) ca. 480 g/l
Glans Mat
Tonesystem Teknomix