DAMAX PS

  • Korroosionkestävä
  • UV-kestävä
  • DTM (direct-to-metal)
  • 1-komponenttinen
  • Liuotinohenteinen
  • Pintamaali

Käyttöturvallisuustiedote

Kuiva-ainepitoisuus n. 48 tilavuus-%
Kiintoainepitoisuus n. 820 g/l
Haihtuvat orgaaniset aineet (VOC) n. 480 g/l
Kiilto Himmeä
Sävytysjärjestelmä Teknomix