AQUACOAT 80

  • Lack

Tekniska datablad

Säkerhetsdatablad

Volymtorrhalt ca. 35 %
Vikttorhalt ca. 390 g/l
Flyktiga organiska ämnen (VOC) ca. 40 g/l
Glans Blank
Säkerhetsmärkning Se säkerhetsdatabladet.